0590 64 200

Osnovni podatki

SEDEŽ PODJETJA
1A INTERNET d.o.o.
Naselje nuklearne elektrarne 2
8270 Krško
SI-Slovenia

ID za DDV: SI58495584
Davčni zavezanec: DA
Matična št.: 1617621000

TR pri NLB: SI56 0203 5009 2343 614
TR pri NKBM: SI56 0482 1000 0980 249

Telefon:
0590 64 200
051 369 365
Faks:
0590 64 201

URL/Email:
http://www.1Ainternet.si